12. 12. 2016

Wzsystkie nasze firmowe drukowane produkty są CO2 neutral. Nasze firmowe katalogi i ulotki, nowości produkcyjne, firmowe czasopismo oraz pozostałe druki mają zerowy ślad węglowy. Chętnie pracujemy w ramach projektów, które wspierają odnowę klimatu naszej Ziemi.