01.07.2016 – Certyfikat wiarygodności „CrefoCert”

1. 7. 2016

Nasza drukarnia utrzymuje się w czołówce przedsiębiorstw w dziedzinie poligrafii. Juz po raz trzeci przedłużamy certyfikat wiarygodności kredytowej „CrefoCert”.

Jesteśmy długotrwale finansowo stabilną spółką o znakomitej zdolności płatniczej i prawdopodobieństwie upadłości nie przekraczającym 1% w najbliższych 12 miesiącach. Metodyka przyznania certyfikatu CrefoCert jest zgodna z metodami spółki Creditreform Rating AG, której narzędzia ratingowe do oceny zdolności kredytowej zatwierdził Europejski Bank Centralny.

30.06.2015 – Certyfikat wiarygodności „CrefoCert”

30. 6. 2015

Nasza drukarnia znajduje się w czołówce przedsiębiorstw polygrafiicznych, o czym świadczy również przedłużenie certyfikatu wiarygodności „CrefoCert”.

Jesteśmy długotrwale finansowo stabilną spółką o znakomitej zdolności płatniczej i prawdopodobieństwie upadłości nie przekraczającym 1% w najbliższych 12 miesiącach. Metodyka przyznania certyfikatu CrefoCert jest zgodna z metodami spółki Creditreform Rating AG, której narzędzia ratingowe do oceny zdolności kredytowej zatwierdził Europejski Bank Centralny.

02.01.2015 – Certyfikat wiarygodności „CrefoCert”

2. 1. 2015

Nasza drukarnia znajduje się w czołówce przedsiębiorstw polygrafiicznych, o czym świadczy również przyznanie certyfikatu wiarygodności „CrefoCert„.

Jesteśmy finansowo stabilną spółką o znakomitej zdolności płatniczej i prawdopodobieństwie upadłości nie przekraczającym 1% w najbliższych 12 miesiącach. Metodyka przyznania certyfikatu  CrefoCert jest zgodna z metodami spółki Creditreform Rating AG, której narzędzia ratingowe do oceny zdolności kredytowej zatwierdził Europejski Bank Centralny.

Wszystkie certyfikaty