27. 8. 2018

Nasza drukarnia została poddana audytowi przeprowadzanemu w zakresie Odpowiedzialności społecznej firmy (CSR) przez międzynarodową spółkę audytującą EcoVadis i otrzymała w tej dziedzinie srebrny medal.

Metodyka spółki EcoVadis pokrywa 21 kryteriów w czterech tematykach z zakresu środowiska naturalnego, respektowania praw człowieka, etyki – sprawiedliwych praktyk handlowych i zrównoważonego rozwoju. Wynikowa analiza opisuje nasze silne i słabe strony z perspektywy naszych zasad, czynności, i osiągniętych wyników odzwierciedlających nasz zrównoważony rozwój i postęp w zakresie odpowiedzialności społecznej. Metodyka opiera się na międzynarodowych standardach CSR, włącznie z Global Reporting Initiative, the United Nations Global Compact i ISO 26000.

Naszym celem jest nieustanna poprawa i rozwój naszych czynności we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach.