12. 2. 2024

W FINIDRze z sukcesem odbył się kolejny, trzeci już z rzędu, audyt nadzorczy firmy TÜV, który koncentrował się na energii i ogólnym wykorzystaniu zasobów energetycznych. Każdego roku musimy udowodnić w audycie, że wyraźnie zmniejszamy nasze ogólne zużycie tych źródeł energii. Jest to zobowiązanie, które nie tylko oszczędza energię, ale także chroni środowisko.

Najważniejszym źródłem energii dla naszych technologii produkcyjnych jest oczywiście energia elektryczna. W mniejszym stopniu wykorzystujemy również gaz do ogrzewania budynków biurowych.

Jednym z kroków, które podejmujemy w celu zmniejszenia zużycia energii, jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych, które częściowo zastępują nasze źródło energii elektrycznej. Jednocześnie możemy również wykorzystać ciepło uwalniane przez sprężarki z powrotem do centralnego ogrzewania w budynku biurowym.

Podejmując te kroki, po raz kolejny udało nam się zmniejszyć zużycie energii i intensywność produkcji, jednocześnie produkując mniej więcej taką samą ilość książek w porównaniu do 2022 roku.

Audytor wystawił nam bardzo pozytywną ocenę na podstawie przedstawionych i zweryfikowanych wyników.