27. 9. 2021

W sierpniu z sukcesem przeszliśmy coroczny audyt certyfikacji Zarządzania śladem węglowym. Dzięki wszystkim określonym celom udało nam się w zeszłym roku obniżyć ślad węglowy o 45,5 % w porównaniu do roku 2015.

Do celów obniżania śladu węglowego należą np. zakup ekologicznej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zakup materiału o niższych współczynnikach emisji czy usprawnienie transportu produktów.

To właśnie usprawnienie transportu produktów do klientów przyniosło obniżenie śladu węglowego firmy o kolejne 2,2 %. Co to oznacza w praktyce? Jak najlepiej wykorzystać przestrzeń samochodów dostawczych lub objąć jak najwięcej punktów rozładunku na jednej trasie.

Ślad węglowy mierzy ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych do powietrza a nasza drukarnia jest aktywnie zaangażowana w jego ograniczanie. Swoje zobowiązania ekologiczne spełniamy w ramach Planu zarządzania śladem węglowym. Za pośrednictwem tego planu chcemy długofalowo obniżać wpływ naszej działalności na środowisko.