15. 3. 2022

Wojna na Ukrainie trwa prawie trzy tygodnie i sytuacja póki co wcale się nie poprawia. Ostrzał i okupacja miast ukraińskich przez wojska rosyjskie zmusza ludność do opuszczenia swoich domów, a często i samego kraju. Od końca lutego, ze względu na inwazję rosyjską, z Ukrainy uciekło już prawie trzy miliony ludzi. Ponad 160 tysięcy z nich, głównie kobiety i dzieci, znalazło azyl w Republice Czeskiej.

W związku z zaistniałą sytuacją nasza drukarnia we współpracy z wydawnictwem ALBATROS postanowiła wspólnie pomóc. Aby maksymalnie ułatwić sytuację doświadczonym przez los ukraińskim uchodźcom i umożliwić im jak najszybszą aklimatyzację na terytorium Czech, zdecydowaliśmy, że wspólnymi siłami wyprodukujemy 2 000 szt czesko-ukraińskich słowników. Te następnie poprzez odpowiednie organizacje charytatywne (Czerwony krzyż, Człowiek w potrzebie itd.) powędrują do potrzebujących.

To bezinteresowny, humanitarny gest pomocy gdy wszystkie strony – wydawnictwo ALBATROS, drukarnia FINIDR, dostawca papieru Antalis oraz sami autorzy – zrezygnowały z jakiegokolwiek honorarium. Jesteśmy przekonani, że z tej pomocy skorzystają wszyscy potrzebujący, w tym dzieci.

Najlepiej ilustrują to słowa pana Václava Choděry, dyrektora ds. produkcji ALBATROS MEDIA s.a.:

„Dziękuję bardzo nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu całego ALBATROS MEDIA, a przede wszystkim w imieniu tych, którzy będą z tej książki korzystać. Doceniamy wasze podejście do tej sprawy i cieszymy się, że dołączyliście do tego łańcucha dobrej woli i pomocy.“

Tak samo my w FINIDRze jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy dołączyć do tego projektu i wnieść wkład swoją pracą tam, gdzie w tej chwili jest to najbardziej potrzebne.