17. 2. 2022

Decydując się na drukowanie u nas książek, pomagasz również chronić środowisko. Staramy sie nieustannie podejmować nowe kroki, które wspierają nasze zachowania ekologiczne i minimalizują wpływ naszej działalności na środowisko.

Jednym z tych kroków jest wykorzystywanie 100% energii ze źródeł odnawialnych, nie tylko podczas produkcji książek. Już od 2016 roku kupujemy ekologiczną energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Naszym celem długofalowym pozostaje zużycie energii w 100 % ze źródeł odnawialnych – także w roku 2022.

Większość odnawialnej zielonej energii pochodzi ze źródeł wodnych – zarówno ze źródeł przepływowych (bez zbiornika), a także zbiorników zaporowych w województwie Morawsko-śląskim.
Druga grupa to energia wytwarzana ze źródeł ciepła za pośrednictwem parowych turbin przeciwprężnych.