1. Home
  2. Docs
  3. 2024
  4. Finidrak 1/2024
  5. Z drukarni: CSR aktualności w roku 2023

Z drukarni: CSR aktualności w roku 2023

Tekst: Radek Dadák 

Obecnie coraz ważniejsze jest, aby firmy nie tylko prosperowały finansowo, ale także przyczyniały się do dobrobytu społecznego i środowiskowego społeczeństwa.

W tym artykule przyjrzymy się konkretnym działaniom CSR, które nasza firma poligraficzna wdrożyła w 2023 r., aby pozytywnie wpłynąć na środowisko i pokazać swoje zaangażowanie w bycie czymś więcej niż tylko firmą nastawioną na zysk.

Jeśli chodzi o CSR, w 2023 r. ponownie przeprowadzono sadzenie drzew, zarówno wiosną, jak i jesienią. Podobnie jak w poprzednich latach, w ubiegłym roku kontynuowaliśmy nasze zaangażowanie, sadząc jedno nowe drzewo za każde ukończone zadanie.

W sektorze energetycznym kontynuowaliśmy instalację paneli fotowoltaicznych w celu zwiększenia udziału energii dostarczanej ze źródeł odnawialnych, który obecnie wynosi około 8%. W nadchodzących latach planowana jest dalsza instalacja paneli fotowoltaicznych i stopniowe zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Aby zwiększyć efektywność pracy sprężarki, zaplanowaliśmy wykorzystanie ciepła odpadowego z jej chłodzenia, oprócz istniejącego systemu, również do ogrzewania budynku biurowego.

W tym celu uzupełniliśmy obieg odzysku sprężarki o dodatkowe, izolowane termicznie odgałęzienie rurowe kotłowni, wyposażone w pompę obiegową ciepłej wody wraz z niezbędną armaturą, w tym instalację kalorymetru do rejestracji zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się skrócić sezon grzewczy o dwa miesiące (późniejsze uruchamianie kotłowni gazowej jesienią i wcześniejsze wyłączanie kotłowni wiosną), a w sezonie grzewczym kotły gazowe będą uruchamiane tylko w przypadku niedoboru ciepła ze sprężarkowni.

Działanie to zmniejszyło zużycie gazu ziemnego o 33% w 2023 roku.

Jakie działania CSR podejmie FINIDR w 2024 roku? Dowiesz się tego na stronie 16.